آرشیو مطالب مرتبط با برنامه ویدیویی درباره سینمای نوآر


نقد سریال مرد شاه بلوطی ( The Chestnut Man) | روایت رازهای کهنه

کودکی و اتفاقاتی که از سر گذرانده‌ایم چقدر می‌تواند روی ما و جامعه تاثیر بگذارد و اهداف زندگی‌مان را مشخص کند؟ تجربیات تلخی که در... ادامه خبر

تصویری


ویدئو