آرشیو مطالب مرتبط با برنج و سبزیجات ارگانیک


راهنمای سفر به شهر کاتماندو؛ پایتخت 2000 ساله نپال

قدمت کاتماندو را دو هزار سال تخمین زده اند. پایتخت نپال در میان دره بزرگی و در بین چهار کوه قرار دارد. معنی لغوی کاتماندو سایه سار... ادامه خبر

تصویری


ویدئو