آرشیو مطالب مرتبط با بسکتبال با ویلچر زنان


بسکتبال با ویلچر زنان قهرمانی کشور| آغاز مسابقات از فردا

رقابت های قهرمانی کشور بسکتبال با ویلچر بانوان از فردا (جمعه) آغاز می شود. پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال با ویلچر بانوا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو