آرشیو مطالب مرتبط با بقیه الله تهران


1 هفته پیش

کودک مجروح حادثه غیزانیه به تهران منتقل شد

کودک مجروح حادثه غیزانیه به تهران منتقل شد

قاسم کودک اهل بخش غیزانیه اهواز که در جریان حوادث مربوط به آب این بخش مجروح شده بود برای ادامه درمان به بیمارستان بقیه الله تهران... ادامه خبر

تصویری


ویدئو