آرشیو مطالب مرتبط با بلیز متوییدی


بلیز ماتویدی: تا بازیکنان پاری سن ژرمن متحد نباشند، خبری از قهرمانی اروپا نخواهد بود

بلیز ماتویدی عدم وجود اتحاد و فداکاری را معضل تیم پاری سن ژرمن می داند و به گفته او همین مشکل باعث عدم دستیابی پاری سن ژرمن به قهر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو