آرشیو مطالب مرتبط با بمباران شب گذشته گنجه


1 هفته پیش

(ویدئو) اشک‌های خبرنگار ترکیه‌ای در گنجه

(ویدئو) اشک‌های خبرنگار ترکیه‌ای در گنجه

یک خبرنگار ترکیه ای در حال توصیف لحظه بیرون آوردن پیکر غرق خون و بی جان کودکی از زیر آوار بود، نتوانست مانع از ریختن اشک‌های خود ش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو