آرشیو مطالب مرتبط با بنای هشت بهشت اصفهان


عمارت چهل ستون قزوین؛ یادگاری باشکوه از عصر صفوی

عمارت چهل ستون قزوین تنها کوشک باقی مانده از مجموعه کاخ های سلطنتی دوره شاه طهماسب بوده که در میدان آزادی یا سبزه میدان قرار دارد.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو