آرشیو مطالب مرتبط با بندر خشک


شکوفایی شمال شرق با بندر خشک

ایجاد بندر خشک در شمال شرق کشور به عنوان یک امر استراتژیک باید در صدر راهبردهای توسعه‌ای کشور در زمینه زیرساخت ها قرار بگیرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو