آرشیو مطالب مرتبط با بندی روستاهای


1 هفته پیش

اعلام تدوین طرح شناسایی و رتبه بندی روستاهای هدف گردشگری

اعلام تدوین طرح شناسایی و رتبه بندی روستاهای هدف گردشگری

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، تدوین طرح شناسایی و رتبه بندی روستاهای هدف گردشگری صورت پذیرفت. داستان چیست؟ ولی تیموری ب... ادامه خبر