آرشیو مطالب مرتبط با بنیاد مسكن


پیام مخاطبان/چرا تکلیف زمین‌های «یخچال شهره» در روستای فردو مشخص نمی‌شود؟

فرماندار محترم در این خصوص نظر به حل مشكل مردم دارند ، ولی دستگاه های اجرایی توجه ندارند و به دستور فرماندار محترم بی اعتنا. قابل... ادامه خبر

پیام مخاطبان/چرا تکلیف زمین‌های معروف به یخچال شهره در فردو مشخص نمی‌شود؟

فرماندار محترم در این خصوص نظر به حل مشكل مردم دارند ، ولی دستگاه های اجرایی توجه ندارند و به دستور فرماندار محترم بی اعتنا. قابل... ادامه خبر

تصویری


ویدئو