آرشیو مطالب مرتبط با بهترین های فیفا 2022


نامزدهای بهترین سرمربی سال 2022 فیفا

فیفا 5 نامزد بهترین سرمربی سال 2022 در بخش مردان را اعلام کرد. فیفا اسامی بازیکنان نامزد عنوان بهترین سرمربی سال 2022 را اعل... ادامه خبر

نامزدهای بهترین دروازه بان سال 2022 فیفا

فیفا 5 نامزد بهترین دروازه بان سال 2022 در بخش مردان را اعلام کرد. فیفا اسامی بازیکنان نامزد عنوان بهترین دروازه بان سال 2022 ر... ادامه خبر

نامزدهای بهترین بازیکن سال 2022 فیفا

14 نام از سوی فیفا به عنوان نامزدهای کسب جایزه بهترین بازیکن سال در بخش مردان اعلام شده است.  فیفا اسامی بازیکنان نامزد عنوان ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو