آرشیو مطالب مرتبط با بهره‌ی هوشی


ارتباط میان ژنتیک و باهوش بودن افراد

ژن‌ها واحد‌های وراثتی انتقال‌دهنده‌ی صفات زیستی از والدین به فرزندان هستند اما، حتی صفات با توارث‌پذیری بالا نیز در طول رشد تحت تأ... ادامه خبر