آرشیو مطالب مرتبط با بهنام صمدی


رانت واردات خودرو به اسم جانباز‌ها به کی می‌رسد؟

بهنام صمدی (فعال رسانه) رشته توئیتی در باب واردات خودرو توسط جانباز‌ها نوشته که خواندنی‌ست. ادامه خبر

رانت واردات خودرو به اسم جانباز‌ها به کی می‌رسد؟

بهنام صمدی (فعال رسانه) رشته توئیتی در باب واردات خودرو توسط جانباز‌ها نوشته که خواندنی‌ست. ادامه خبر

تصویری


ویدئو