آرشیو مطالب مرتبط با بوتجج


5 ماه پیش

بررسی نامردهای دموکرات؛ چه کسی توانایی شکست ترامپ را دارد؟

بررسی نامردهای دموکرات؛ چه کسی توانایی شکست ترامپ را دارد؟

یک کارشناس روابط بین الملل بیان داشت: سندرز متعلق به منتهی علیه جناح چپ حزب دموکرات است، که تاکنون در تاریخ سیاسی این حزب، هیچ نما... ادامه خبر