آرشیو مطالب مرتبط با بیان سیاسی


راه جدید فائزه هاشمی؟

اگرچه فائزه هاشمی در پی ایجاد هژمونی نیست، اما سودای قرارگرفتن خود و خانواده‌اش را در قابی دیگر جست‌وجو می‌کند؛ قابی که بیش از همه... ادامه خبر

راه جدید فائزه هاشمی؟

فرض بر این است که در روش بیان سیاسی می‌توان به دیدگاه‌های متفاوت و متعارض مردم مرکزیت داد تا از این راه به نتایج دلخواه و مطلوب دس... ادامه خبر

تصویری


ویدئو