آرشیو مطالب مرتبط با بیرون کشیدن مردگان


بیرون کشیدن مردگان از قبر و آرایش کردن آنها

در این آیین افراد مردگان خود را بیرون آورده و به مدت چندین هفته و ماه در منزل خود نگهداری می کنند ادامه خبر