آرشیو مطالب مرتبط با بیشترین تعداد حق اختراع


کدام شرکت ها دارای بیشترین حق اختراع ثبت شده در امریکا و در سال ۲۰۲۲ هستند؟

حق اختراع یا Patent برای ثبت ایده‌ها در جهت دریافت حق استفاده و مالکیت معنوی آن‌ها استفاده می‌شود. شرکت‌های فناوری یکی از چهره‌های... ادامه خبر

تصویری


ویدئو