آرشیو مطالب مرتبط با بیمارستان ستاد حوزوی


1 هفته پیش

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

حوزه/مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در این دیدار بیان داشت: سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر... ادامه خبر

1 هفته پیش

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

حوزه/مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در این دیدار بیان داشت: سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر... ادامه خبر

1 هفته پیش

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم

حوزه/مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در این دیدار بیان داشت: سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو