آرشیو مطالب مرتبط با بیمه ورزشکاران


مربيان سازنده و قهرمان‌پرور كاراته بيمه شدند

فدراسيون كاراته مربيان سازنده و قهرمان پرور كه در سال های 1400 و 1401 بهترين عملكرد را داشتند، تحت بيمه درمان و بازنشستگی قرار داد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو