آرشیو مطالب مرتبط با بیهوشی عمومی در سزارین


2 هفته پیش

بیهوشی زایمان سزارین، موضعی بهتر است یا کامل؟

بیهوشی زایمان سزارین، موضعی بهتر است یا کامل؟

طبیعی است که قبل از هر عمل جراحی نگران تسکین درد باشید. سزارین یک عمل جراحی از قبل برنامه ریزی شده است و شما به اندازه کافی زمان د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو