آرشیو مطالب مرتبط با تأخیر خوردن بازی


جراحی بازیگر کریتوس دلیل تاخیر خوردن بازی God of War Ragnarok

وقتی کوری بارلوگ مسئولیت موکول شدن تاریخ عرضه‌ی بازی God of War Ragnarok از سال ۲۰۲۱ به سال ۲۰۲۲ را پذیرفت، هرگز به شکل دقیق دلیل... ادامه خبر

تصویری


ویدئو