آرشیو مطالب مرتبط با تاجیکستانی مدنظر پرسپولیس


تایید سلامتی جسمانی بازیکنان تاجیکستانی مدنظر پرسپولیس

دو بازیکن مدنظر پرسپولیس مشکل جسمانی ندارند. سلامتی بازیکنان تاجیکستانی مدنظر پرسپولیس در تست های پزشکی تایید شد. به گزارش طرفدار... ادامه خبر

تصویری


ویدئو