آرشیو مطالب مرتبط با تاریخ هنر ایران


2 هفته پیش

جهانگیر نصری‌ا‌‌شرفی: کتاب "تاریخ هنر ایران" پس از گذشت یک دهه نیازمند بازنگری است / مجموعه دو جلدی که گذری بر سیر تاریخی هنرهای ایرانی دارد

جهانگیر نصری‌ا‌‌شرفی: کتاب "تاریخ هنر ایران" پس از گذشت یک دهه نیازمند بازنگری است / مجموعه دو جلدی که گذری بر سیر تاریخی هنرهای ایرانی دارد

جهانگیر نصری‌ا‌‌شرفی معتقد است، پس از گذشت بیش از یک دهه از انتشار مجموعه دو جلدی "تاریخ هنر ایران" جا دارد این اثر با افزوده‌های... ادامه خبر