آرشیو مطالب مرتبط با تالار سلام


عکس مراسم سلام کاخ گلستان

گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، به تالار سلام یا تالار موزه یکی از اتاق‌های کاخ گلستان است که در حال حاضر به صورت موزه مورد استفاده قرار... ادامه خبر

عکس مراسم سلام کاخ گلستان

گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، به تالار سلام یا تالار موزه یکی از اتاق‌های کاخ گلستان است که در حال حاضر به صورت موزه مورد استفاده قرار... ادامه خبر

تصویری


ویدئو