آرشیو مطالب مرتبط با تامین هزینه‌های درمانی


آغاز سومین طرح نیکوکاری اسنپ‌ با اسنپ‌کلاب؛ در تامین هزینه‌های درمان کودکان بستری شریک شوید

سومین طرح نیکوکاری باشگاه مشتریان اسنپ با تمرکز بر تامین کمک‌هزینه‌ی درمان کودکان بستری در بیمارستان از ابتدای این هفته با همکاری... ادامه خبر