آرشیو مطالب مرتبط با تخلیه حباب قیمت


کاهش قیمت مسکن با این راهکارها ممکن است

در یک دهه اخیر بازار زمین و ملک کلنگی نه‌تنها از ناحیه افزایش انتظارات تورمی و خریدهای سرمایه‌ای دستخوش افزایش قیمت و تورم شدید شد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو