آرشیو مطالب مرتبط با تخلیه شوک‌های سیاسی


همتی: بازار ارز همچنان با آرامش به تخلیه شوک‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز همچنان با آرامش به تخلیه شوک‌های سیاسی خود ادامه می‌دهد گفت: مردم نیز دریافته اند ک... ادامه خبر