آرشیو مطالب مرتبط با تخم نطفه دار


تخم نطفه دار غاز و مولد اردک و کبک مولد

دام‌پروری یک شغل بسیار موفق است که امروزه در سراسر دنیا از تکنولوژی‌های مختلف بهره‌مند شده و در پرورش انواع حیوانات فعالیت می‌کند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو