آرشیو مطالب مرتبط با ترکیب آلتای سپور


محمد نادری در ترکیب آلتای سپور برای بازی با ترابزون

محمد نادری در ترکیب آلتای سپور قرار گرفت. ترکیب آلتای سپور اعلام شد. به گزارش طرفداری، در چارچوب رقابت های لیگ ترکیه تیم های آلتا... ادامه خبر

محمد نادری در ترکیب آلتای سپور مقابل قاضی آنتپ

مدافع ایرانی در ترکیب آلتای سپور مقابل قاضی آنتپ قرار گرفت محمد نادری از ابتدا در ترکیب آلتای سپور قرار دارد. به گزارش طرفداری، ت... ادامه خبر