آرشیو مطالب مرتبط با تشخیص ایدز با پاپ اسمیر


2 هفته پیش

چگونگی تشخیص ایدز با پاپ اسمیر

چگونگی تشخیص ایدز با پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر با یافتن ناهنجاری سلول های دهانه رحم، برای غربالگری سرطان دهانه رحم به کار گرفته می شود. از زمان معرفی تست پاپ اسمیر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو