آرشیو مطالب مرتبط با تشدید خشکسالی در خاورمیانه


اگر مردم سبک زندگی خود را تغییر ندهند به سوی فروپاشی خواهیم رفت / جریانات متوهم به مقالات علمی مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طبیعت می تواند حکومتی را به سقوط برساند در این گزارش به این سوال پاسخ می دهیم.لینتون کالدول، دانشمن... ادامه خبر

تصویری


ویدئو