آرشیو مطالب مرتبط با تصاویر جدید ایرانی


اکران عمومی تولیدات کانون در فرانسه

چهار فیلم کوتاه پویانمایی کانون در دومین جشنواره «تصاویر جدید ایرانی» در فرانسه نمایش داده می‌شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو