آرشیو مطالب مرتبط با تعبیر خواب آدم کشی


تعبیر خواب قتل و آدم کشی

همانطور که می دانید زمان خواب روح از بدن جدا می شود و چون محدود به مکان و زمان خاصی نمی باشد بنابراین می تواند به آینده و یا گذشته... ادامه خبر

تصویری


ویدئو