آرشیو مطالب مرتبط با تعلیق و انسداد


آفت کمی‌ گرایی!

در رویه‌ای عجیب و غیر معمول بر خی از جریان‌ها و افراد نزدیک به نهاد‌های رسمی، در حال مفصل‌بندی اعتراضات در قالب آمار‌های کمی هدر ق... ادامه خبر

تصویری


ویدئو