آرشیو مطالب مرتبط با تغییر جنسیت داده


1 هفته پیش

پدر و مادری که هردو تغییر جنسیت داده اند, بچه دار شدند

پدر و مادری که هردو تغییر جنسیت داده اند, بچه دار شدند

زن و مردی که هر دو ترنس بوده و تغییر جنسیت داده بودند, صاحب فرزند شدند اولین پدر و مادر ترنس بریتانیا صاحب فرزند شدند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو