آرشیو مطالب مرتبط با تفاهنامه همکاری


گسترش همکاری‌های مشترک شهرک های صنعتی ایران با سازمان زندان ها

به منظور گسترش زمینه‌های همکاری آموزشی، مهارت آموزی، توانمندسازی و اشتغال و حمایت از کسب و کارهای خرد و زودبازده اقتصادی مبتنی بر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو