آرشیو مطالب مرتبط با تقاضای در بازار مسکن


سکته در بازار مسکن

روانشادنیا تصریح کرد: در طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت فعلی اجرا می‌شود، قرار بر این بود ۱۰ درصد از واحد‌هایی که سالیانه ساخته م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو