آرشیو مطالب مرتبط با تمدید قرارداد دیدیه دشان


حواشی ادامه دار لو گرات؛ مدارک تمدید قرارداد دیدیه دشان در دست بررسی

در ادامه اتهامات وارد شده به نوئل لو گرات، شبهاتی نسبت به تمدید قرارداد دیدیه دشان تا سال 2026 نیز به وجود آمده و امکان دارد، این... ادامه خبر

تصویری


ویدئو