آرشیو مطالب مرتبط با تورنمنت اعراب


واکنش ها به تورنمنت فوتبالی عراق با نام جعلی کافی است؟

شهر بصره عراق میزبان رقابتی با نام جعلی است چند روزی است که رقابت فوتبالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با نامی جعلی در کشور عراق آ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو