آرشیو مطالب مرتبط با تولید قرار


عصبانیت زاکانی از پوششی خواندنش از سوی همتی

زاکانی گفت: ما دولت را در خدمت ملت قرار می دهیم. بانک را در خدمت تولید قرار می دهیم. بازار سرمایه را در اختیار تولید قرار می دهیم. ادامه خبر

تصویری


ویدئو