آرشیو مطالب مرتبط با تو-160 بلک‌جک


بی-1بی لنسر مقابل تو-160 بلک‌جک/ مقایسه دو بمب افکن مطرح آمریکا و روسیه

بی-1بی لنسر مقابل تو-160 بلک‌جک/ مقایسه دو بمب افکن مطرح آمریکا و روسیه مجله تصویری سلاح – در اوج جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی و... ادامه خبر

تصویری


ویدئو