آرشیو مطالب مرتبط با تکان خوردن نوزاد در خواب


لرزش نوزاد در خواب، علت

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم دو ماهشه و گاهی تو خواب تکون‌‌ می خوره. مث این که بترسه و دست هاش رو حرکت می ده. آیا طبیعه؟ در ضمن رفل... ادامه خبر