آرشیو مطالب مرتبط با تک بیت معروف


معنی بیت ” غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ “

معنی و مفهوم غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ، هرگز نکند در گرانمایه به چنگ در ادامه با معنی و مفهوم این بیت زیبا آشنا می شوید. با دا... ادامه خبر