آرشیو مطالب مرتبط با تیمو باکایوکو به ناپولی پیوست غیر رسمی


2 هفته پیش

تیمو باکایوکو به ناپولی پیوست / رسمی

تیمو باکایوکو به ناپولی پیوست / رسمی

تیمو باکایوکو با جدایی از چلسی راهی ناپولی شد. مطابق انتظار انتقال قرضی تیمو باکایوکو به ناپولی رسماً اعلام شد. با تایید باشگاه چ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو