آرشیو مطالب مرتبط با تیم ملی آلمان شرقی سابق


ماتیاس سامر و اولف کریستن در تیم تاریخ آلمان شرقی نیستند

فدرسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال جهان در حالی فهرست بهترین های تاریخ آلمان شرقی سابق را معرفی کرد که در آن اثری از ستارگان ب... ادامه خبر