آرشیو مطالب مرتبط با تیم ملی بسکتبال با ویلچر


دعوت از ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار می شود. ملی پوشان بسکتبال با ویلچر د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو