آرشیو مطالب مرتبط با تیم منتخب نیم فصل


تیم منتخب لیگ برتر بر اساس میانگین عملکرد بازیکنان در نیم فصل اول

در بخش های دیگر تیم منتخب نیم فصل اول لیگ برتر را به انتخاب هفته به هفته رسانه طرفداری مرور کردیم اما آن تیم مجموع میانگین عملکرد... ادامه خبر

تیم منتخب نیم فصل اول لیگ برتر بر اساس انتخاب در تیم منتخب هفته طرفداری

رسانه طرفداری هر هفته در طول نیم فصل اول اقدام به معرفی تیم منتخب هفته لیگ بیست و دوم می کرد و حالا بر اساس همان انتخاب ها با تیم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو