آرشیو مطالب مرتبط با تیم منتخب نیم فصل طرفداری


تیم منتخب نیم فصل اول لیگ برتر بر اساس انتخاب در تیم منتخب هفته طرفداری

رسانه طرفداری هر هفته در طول نیم فصل اول اقدام به معرفی تیم منتخب هفته لیگ بیست و دوم می کرد و حالا بر اساس همان انتخاب ها با تیم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو