آرشیو مطالب مرتبط با تیژون بیوکنن


نصیر مزروعی یکی از سه گزینه اینتر در صورت جدایی دنزل دومفریز

بایرن مونیخ برای فروش مزروعی 25 میلیون یورو می خواهد دنزل دومفریز، مدافع راست هلندی اینتر شاید در ژانویه و یا در انتهای فصل از این... ادامه خبر

تصویری


ویدئو