آرشیو مطالب مرتبط با ثبت نام کارت واکسن دیجیتالی فارسی


سامانه کارت واکسن دیجیتال فارسی | vcr.salamat.gov.ir/fa

سامانه ثبت درخواست و ثبت نام کارت واکسن دیجیتال فارسی | vcr.salamat.gov.ir/fa سامانه کارت واکسن دیجیتال فارسی این سامانه به منظور... ادامه خبر